visual Themadossiers

Themadossiers

Specifieke thema’s kort en kernachtig toegelicht met concrete adviezen om snel en correct te handelen.


Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

20.12.2018

Wijzigen van arbeidsvoorwaarden

Als u een medewerker in dienst neemt, legt u de arbeidsvoorwaarden vast in een arbeidsovereenkomst. In de loop van de tijd kunnen zich echter veranderingen voordoen waardoor u de arbeidsvoorwaarden wilt veranderen. Waar moet u dan rekening mee houden? Wat mag wel en wat niet? Daarover gaat dit themadossier.

Download

482.11  kB

Arbeidsomstandigheden, risico-inventarisatie en -evaluatie

06.12.2018

Arbeidsomstandigheden, risico-inventarisatie en -evaluatie

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige, gezonde en prettige werkomgeving. Dat kan door onder andere aandacht te besteden aan arbeidsomstandigheden. In dit dossier besteden we kort aandacht aan de arbowetgeving en gaan we nader in op de RI&E.

Download

1387.73  kB

Loonbeslag, hoe werkt het en hoe gaat u er als werkgever mee om?

07.11.2018

Loonbeslag, hoe werkt het en hoe gaat u er als werkgever mee om?

Als een deurwaarder een loonbeslag legt, is een werkgever verplicht daaraan mee te werken. Welke vormen van beslag zijn er? Wat zijn de spelregels? Hoe gaat de werkgever om met de werknemer als er loonbeslag is gelegd? Deze praktsiche zaken komen in dit pdf-dossier aan de orde, zodat u weet hoe te handelen en ook weet hoe u persoonlijke aansprakelijkstelling kunt vermijden.

Download

3726.58  kB

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd: mooi, maar hoe regelt u dat?

24.10.2018

Doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd: mooi, maar hoe regelt u dat?

Wat indien uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt en toch nog wil blijven werken? Hoe regelt u dit? Dit dossier bevat de nieuwste wetgeving en zet op een rij wat er dan allemaal speelt, hoe u dit als werkgever het beste aanpakt, wat u zeker doen moet én wat juist niet.

Download

1456.51  kB

Waar moet u op letten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

10.10.2018

Waar moet u op letten bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Het is tegenwoordig standaard: u geeft een nieuwe medewerker eerst een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Zeker met het strenge ontslagrecht wilt u niet al te snel aan een medewerker ‘vast’ zitten. Waar moet u op letten met zo’n arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? In dit themadossier vindt u alles wat u daar als werkgever over moet weten.

Download

1137.24  kB

De diverse soorten zorgverlof, zó gaat u daar praktisch mee om

26.09.2018

De diverse soorten zorgverlof, zó gaat u daar praktisch mee om

Uw medewerkers hebben recht op verschillende soorten zorgverlof. In dit themadossier hebben wij deze voor u op een rij gezet, zodat u snel weet waar u aan toe bent. Het dossier is helemaal geactualiseerd en aangepast aan de meest recente wetgeving.

Download

3550.13  kB

Nieuw personeel, hoe komt u eraan?

12.09.2018

Nieuw personeel, hoe komt u eraan?

Als u een nieuwe medewerker zoekt, is het nog een hele klus deze te vinden. U moet niet alleen goed weten wát u precies zoekt, maar ook wáár en hoe u moet zoeken. In dit dossier zetten wij stap voor stap op een rijtje hoe u dat praktisch aanpakt. Zo vindt u de juiste medewerker op de juiste plek.

Download

451.16  kB

Alles over vakantie en vakantiewetgeving 2018

30.08.2018

Alles over vakantie en vakantiewetgeving 2018

In dit dossier zetten we de (vaak ingewikkelde) regels voor de opbouw en de opname van vakantiedagen voor u op een rij. Bij dit dossier hoort de meest recente versie van onze veelgebruikte vakantiekaart. Hiermee kunt u op een eenvoudige manier correct uw vakantieadministratie bijhouden.

Download

1814.96  kB

Wat u moet weten over werken met jongeren

21.08.2018

Wat u moet weten over werken met jongeren

Er zijn veel redenen om te kiezen voor een jongere werknemer. Vaak zijn ze voordeliger dan hun oudere collega’s en bovendien zijn er regelingen die het voor u als werkgever aantrekkelijk maken om met jongeren te werken. Jongeren mogen echter niet alles doen; dat hangt vooral af van hun leeftijd. In dit themadossier komt aan de orde wat voor soort werk jongeren mogen doen, waar u aan moet denken als u hen in dienst neemt, hoe het zit met minimumjeugdloon, etc. 

Download

1799.95  kB

Zo bent u goed voorbereid op een belastingcontrole

24.08.2017

Zo bent u goed voorbereid op een belastingcontrole

Er komt een dag dat u bericht krijgt dat de Belastingdienst graag eens in uw boeken wil komen kijken. Wat kunt u daarvan verwachten? Hoe gaat u hiermee om? In dit dossier leest u hoe u zich het beste voorbereidt op zo'n controle. Wat zijn uw rechten? Waartoe kan men u verplichten? We besteden veel aandacht aan de manier van werken van de belastingcontroleurs.

Download

1268.12  kB

Wat moet u weten voordat u een uitzendkracht inhuurt?

10.08.2017

Wat moet u weten voordat u een uitzendkracht inhuurt?

Uitzendkrachten zorgen ervoor dat u pieken in uw bedrijf makkelijk kunt opvangen. Waar moet u op letten als u een uitzendkracht inhuurt? In dit themadossier leest u waar u op moet letten.

Download

443.61  kB

De vaste kostenvergoeding in 2017

01.08.2017

De vaste kostenvergoeding in 2017

Als werknemers kosten maken ten behoeve van hun werk, vragen zij u om die kosten te vergoeden. Gaat het om vaste kosten, die dus iedere maand terugkomen, dan krijgt u te maken met ‘de vaste kostenvergoeding’. Sinds de verplichte invoering van de werkkostenregeling, zijn niet alle vergoedingen meer per definitie belastingvrij. Daarom dit handige themadossier.

Download

445.31  kB

Aan het werk met de werkkostenregeling

18.01.2017

Aan het werk met de werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd. Hierdoor worden vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers anders fiscaal belast. Aan de hand van dit dossier kunt u de gevolgen van de werkkostenregeling in kaart brengen.  

Download

1075.28  kB

Het ziekteverzuim in beeld

22.11.2016

Het ziekteverzuim in beeld

In dit dossier geven wij u aan de hand van schema's inzicht in hoe het ziekteverzuim van uw medewerker verloopt. Zo is het helder en overzichtelijk wie wat wanneer en hoe moet doen.

Download

963.64  kB

Zo zorgt u dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn

20.10.2016

Zo zorgt u dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar zijn

De overheid wil dat werknemers steeds langer doorwerken. De vraag is hoe u er als werkgever voor zorgt dat uw werknemers inderdaad langer door kunnen werken. Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat uw werknemers tot hun pensioen gezond blijven en met plezier werken? En hoe doet u dat zonder dat de kosten uit de hand lopen? Hoe past een leeftijdsbewust personeelsbeleid daarbij én wat komt daarbij kijken? Wij beantwoorden deze vragen (en meer) in dit themadossier.

Download

853.94  kB

Wat moet u weten over oproepovereenkomsten?

13.09.2016

Wat moet u weten over oproepovereenkomsten?

Vaak zijn de werkzaamheden binnen bedrijven niet precies in te plannen. Werkgevers willen hun werknemers daarom flexibel inzetten. Met een oproepovereenkomst bereikt u dat u uw werknemer alleen maar hoeft in te schakelen (en te betalen) als u ook inderdaad werk voor hem heeft. In dit themadossier zetten wij alle voor- en nadelen van de verschillende oproepovereenkomsten voor u op een rijtje. Zo weet u waar u op moet letten.

Download

4180.60  kB

Voorbeeldovereenkomsten, hoe gaat u daarmee om?

08.04.2016

Voorbeeldovereenkomsten, hoe gaat u daarmee om?

Per 1 mei 2016 wordt het systeem van VAR-verklaringen vervangen door een nieuw systeem van aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In dit themadossier lichten wij dit nieuwe systeem toe.

Download

202.06  kB

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

01.04.2016

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

Vanaf 1 mei 2016 geldt de VAR niet meer. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. In dit themadossier worden de voornaamste begrippen toegelicht die van belang zijn voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.  

Download

177.01  kB

Hoe zit het nu met flexibele arbeidscontracten?

04.01.2016

Hoe zit het nu met flexibele arbeidscontracten?

De Wet werk en zekerheid is alweer geruime tijd in werking. Onderdeel van deze wetgeving is de regelgeving rondom flexibele arrbeidscontracten. In dit dossier zetten we voor u op een rij hoe het nu zit met deze arbeidscontracten.

Download

916.72  kB

Wat is er veranderd voor het ontslagrecht

21.12.2015

Wat is er veranderd voor het ontslagrecht

Per 1 juli 2015 werden er vergaande wijzigingen doorgevoerd op het gebied van het ontslagrecht. In dit dossier zullen we deze wijzigingen op een rij zetten. We zullen daarbij niet alleen aandacht besteden aan het ontslagrecht, maar ook aan de vergoedingen die daar (vaak) bij horen.

Download

954.56  kB

Welke personeelskosten mag u in uw eenmanszaak, Vof of maatschap aftrekken? S - Z

08.08.2013

Welke personeelskosten mag u in uw eenmanszaak, Vof of maatschap aftrekken? S - Z

In dit themadossier krijgt de ondernemer die werkgever is, een overzicht van de belangrijkste personeelskostenposten die hij tegenkomt bij de uitoefening van zijn onderneming (eenmanszaak, maatschap of Vof). In dit derde deel zijn de personeelskostenposten van S - Z terug te vinden.

Download

1247.83  kB

Welke personeelskosten mag u in uw eenmanszaak, Vof of maatschap aftrekken? L - R

30.07.2013

Welke personeelskosten mag u in uw eenmanszaak, Vof of maatschap aftrekken? L - R

In dit themadossier krijgt de ondernemer die werkgever is, een overzicht van de belangrijkste personeelskostenposten die hij tegenkomt bij de uitoefening van zijn onderneming (eenmanszaak, maatschap of Vof). In dit tweede deel zijn de personeelskostenposten van L - R terug te vinden.

Download

3061.61  kB

Welke personeelskosten mag u in uw eenmanszaak, Vof of maatschap aftrekken? A - K

24.07.2013

Welke personeelskosten mag u in uw eenmanszaak, Vof of maatschap aftrekken? A - K

In dit themadossier geven wij u een overzicht van de belangrijkste personeelskostenposten die u tegenkomt bij de uitoefening van uw onderneming (eenmanszaak, maatschap of Vof). Kosten die u natuurlijk niet alléén wilt betalen, de fiscus moet daar ook een steentje aan bijdragen. U betaalt immers al genoeg belasting. In dit dossier wordt de kostenposten uitgewerkt voor zowel de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen als voor de werkkostenregeling. Tot 1 januari 2015 heeft u de keuze of u deelneemt aan de werkkostenregeling. Voor uw gemak hebben wij de kostenposten alfabetisch gerangschikt. In dit eerste deel vindt u de personeelskostenposten A - K.

Download

1274.40  kB

De plannen uit het Regeerakkoord 2013 voor het ontslagrecht

15.11.2012

De plannen uit het Regeerakkoord 2013 voor het ontslagrecht

In dit themadossier ‘De plannen uit het Regeerakkoord 2013’ voor het ontslagrecht zetten wij de voorstellen op een rij omtrent de wijziging van het ontslagrecht, zoals die in oktober 2012 werden gepresenteerd. Op die manier blijft u op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van het ontslaan van werknemers.   In dit themadossier zetten wij meteen de financiële gevolgen die deze wijziging voor u als werkgever kan gaan betekenen, op een rij. Zo kunt u zien hoe de verandering voor u uit kan pakken. Daar waar mogelijk geven wij u ook aan op welke manier u eventueel al kunt anticiperen op deze plannen.   Wij verwachten dat er op deze plannen nog wel het nodige aan wijzigingen zal komen. Daarom zullen wij u op de hoogte houden van deze wijzigingen door middel van nieuwe updates.

Download

1176.61  kB

Flexibel personeel inzetten met een oproepovereenkomst

01.02.2011

Flexibel personeel inzetten met een oproepovereenkomst

Als u te maken krijgt met een tijdelijke piek in uw werkzaamheden of als u tijdelijk iemand moet vervangen, zoekt u naar de beste oplossing. U wilt niet alleen juridisch geen risico nemen maar ook financieel geen overbodige kosten maken. Kortom: u wilt weloverwogen komen tot een goede beslissing.

Download

1173.84  kB

Het selecteren van personeel

13.07.2010

Het selecteren van personeel

Als u een vacature heeft binnen uw bedrijf, start u met het werven van medewerkers. Als er eenmaal een aantal kandidaten is voor uw vacature, dan start de lastige klus om daaruit de juiste medewerker te selecteren. In dit dossier belichten we de 'ins en outs' van het selectieproces, zodat u de beste keuze kunt maken.

Download

559.99  kB

Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden

08.06.2010

Specifieke aspecten van de arbeidsomstandigheden

In dit themadossier zetten we de belangrijkste aspecten van de arbeidsomstandigheden op een rij. Achtereenvolgens besteden we aandacht aan de inrichting van de werkplek, arbeidsmiddelen, lichamelijke en psychosociale arbeidsbelasting en gevaarlijke stoffen.

Download

582.60  kB

Het arbeidscontract voor bepaalde tijd

17.12.2009

Het arbeidscontract voor bepaalde tijd

Als u een werknemer voor bepaalde tijd of voor een bepaalde klus wilt inhuren, zitten daar allerlei haken en ogen aan. In dit themadossier zetten wij op een rij waar u rekening mee moet houden.

Download

336.42  kB

Geactualiseerd op: 30.09.2020
Doorzoek werkgevers-adviezen.nl

Meer van Indicator

Indicator