visual Themadossiers

Themadossiers

Specifieke thema's in detail toegelicht met concreet advies om voor uw bedrijf en als ondernemer of directeur-grootaandeelhouder maximaal voordeel te behalen.


Stap voor stap de btw van uw zonnepanelen terug

12.04.2018

Stap voor stap de btw van uw zonnepanelen terug

Bepaal met dit dossier stap voor stap of u recht heeft op btw-teruggave voor uw zonnepanelen en hoe u deze terug kunt vragen. Bereken met de rekentools op de site wat het rendement van de zonnepanelen is.

Download

1864.53  kB

Auto werknemer/DGA en de btw

25.09.2017

Auto werknemer/DGA en de btw

Hoe zit het met de btw als uw werknemer in een auto van de zaak rijdt? Of als uw werknemer zijn privéauto zakelijk gebruikt? En hoe moet het met de directeur-grootaandeelhouder? In dit dossier vindt u antwoord op al uw vragen over de btw op de auto van de werknemer en van de directeur-grootaandeelhouder.

Download

2514.77  kB

Directeur-grootaandeelhouder en auto

08.09.2017

Directeur-grootaandeelhouder en auto

Kiest u als directeur-grootaandeelhouder voor een auto privé of voor een auto van de BV? Als u met een auto van de zaak rijdt, is het dan fiscaal voordelig om een eigen bijdrage aan de BV te betalen? Hoe kunt u aantonen dat u minder dan 500 kilometer privé heeft gereden met de auto van de BV?  

Download

1741.98  kB

Zo bent u goed voorbereid op een belastingcontrole

24.08.2017

Zo bent u goed voorbereid op een belastingcontrole

Er komt een dag dat u bericht krijgt dat de Belastingdienst graag eens in uw boeken wil komen kijken. Wat kunt u daarvan verwachten? Hoe gaat u hiermee om? In dit dossier leest u hoe u zich het beste voorbereidt op zo'n controle. Wat zijn uw rechten? Waartoe kan men u verplichten? We besteden veel aandacht aan de manier van werken van de belastingcontroleurs.

Download

1268.12  kB

Wat moet u weten voordat u een uitzendkracht inhuurt?

10.08.2017

Wat moet u weten voordat u een uitzendkracht inhuurt?

Uitzendkrachten zorgen ervoor dat u pieken in uw bedrijf makkelijk kunt opvangen. Waar moet u op letten als u een uitzendkracht inhuurt? In dit themadossier leest u waar u op moet letten.

Download

443.61  kB

De vaste kostenvergoeding in 2017

01.08.2017

De vaste kostenvergoeding in 2017

Als werknemers kosten maken ten behoeve van hun werk, vragen zij u om die kosten te vergoeden. Gaat het om vaste kosten, die dus iedere maand terugkomen, dan krijgt u te maken met ‘de vaste kostenvergoeding’. Sinds de verplichte invoering van de werkkostenregeling, zijn niet alle vergoedingen meer per definitie belastingvrij. Daarom dit handige themadossier.

Download

445.31  kB

Aan het werk met de werkkostenregeling

18.01.2017

Aan het werk met de werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling ingevoerd. Hierdoor worden vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers anders fiscaal belast. Aan de hand van dit dossier kunt u de gevolgen van de werkkostenregeling in kaart brengen.  

Download

1075.28  kB

Het nieuwe uniforme loonbegrip

10.01.2017

Het nieuwe uniforme loonbegrip

In 2013 is de Wet uniformering loonbegrip in werking getreden. Deze wet heeft tot doel het begrip loonheffing voor de premies werknemersverzekeringen, de Zorgverzekeringswet en de loonheffing dichter bij elkaar te brengen.

Download

1073.28  kB

Wat u moet weten over de g-rekening

16.12.2016

Wat u moet weten over de g-rekening

Om te voorkomen dat een (hoofd)aannemer aansprakelijk wordt gesteld als een onderaannemer de loon- en omzetbelasting niet afdraagt, moet de (hoofd)aannemer voor betalingen gebruikmaken van een g-rekening. In dit dossier zetten wij voor u op een rij wat u moet weten over de g-rekening.

Download

636.52  kB

Uitvoeringsregeling loonbelasting

03.11.2016

Uitvoeringsregeling loonbelasting

In de Uitvoeringsregeling loonbelasting zijn zaken opgenomen die voor u als werkgever van belang kunnen zijn. In dit themadossier besteden wij aandacht aan een aantal veelvoorkomende onderwerpen uit deze Uitvoeringsregeling.

Download

1301.03  kB

Voorbeeldovereenkomsten, hoe gaat u daarmee om?

08.04.2016

Voorbeeldovereenkomsten, hoe gaat u daarmee om?

Per 1 mei 2016 wordt het systeem van VAR-verklaringen vervangen door een nieuw systeem van aan de Belastingdienst voorgelegde en goedgekeurde overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. In dit themadossier lichten wij dit nieuwe systeem toe.

Download

202.06  kB

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

01.04.2016

Van VAR naar voorbeeldovereenkomst

Vanaf 1 mei 2016 geldt de VAR niet meer. In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met door de Belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomsten. In dit themadossier worden de voornaamste begrippen toegelicht die van belang zijn voor opdrachtgevers en opdrachtnemers.  

Download

177.01  kB

Wat verandert er bij elektronische diensten en btw?

12.12.2014

Wat verandert er bij elektronische diensten en btw?

De btw-regels voor de bepaling van de plaats van dienst bij het verrichten van telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten voor particulieren en rechtspersonen/niet-ondernemers zijn sinds 1 januari 2015 veranderd. Wat moet u nu nog doen?

Download

1172.85  kB

De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten!

29.09.2014

De nieuwe flexibele BV-regels; wat u moet weten!

De wetgeving voor BV's is sinds 1 oktober 2012 drastisch veranderd. In dit themadossier brengen wij u op de hoogte van de belangrijkste wijzigingen en maken wij u duidelijk welke mogelijkheden er zijn, zodat u er maximaal voordeel uit kunt halen.

Download

1771.25  kB

Zelfstandig ondernemerschap

07.11.2013

Zelfstandig ondernemerschap

In dit themadossier wordt ingegaan op de eisen die de Belastingdienst aan het zelfstandig ondernemerschap stelt.

Download

1405.14  kB

Alles over de werkkamer thuis

21.03.2013

Alles over de werkkamer thuis

Veel ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders hebben in hun privéwoning een werkkamer. Alleen als die werkruimte voldoet aan twee voorwaarden (zelfstandigheid en gebruik), komt er een aftrekpost in beeld. In dit dossier schetsen wij een aantal oplossingen om toch tot een kostenaftrek te komen.

Download

1517.81  kB

Belastingmaatregelen 2013, 2014, ...? Wat kunt u wanneer verwachten?

19.11.2012

Belastingmaatregelen 2013, 2014, ...? Wat kunt u wanneer verwachten?

Na het Lenteakkoord, het Belastingplan 2013 en de wijzigingen daarop en het regeerakkoord van het nieuwe kabinet is het lastig om een goed overzicht te krijgen van alle maatregelen die ingevoerd zullen worden (en per wanneer!). In dit themadossier zetten we de belangrijkste maatregelen voor u op een rij.

Download

1816.98  kB

Hoe gaat u om met het inhuren van zelfstandigen?

01.11.2012

Hoe gaat u om met het inhuren van zelfstandigen?

Steeds meer vakmensen besluiten om voor zichzelf te beginnen en zich als zelfstandige zonder personeel te verhuren aan bedrijven. Het inhuren van zo’n zzp’er kan een mooie manier zijn om flexibel om te gaan met uw arbeidskrachten. Waar moet u dan op letten? In dit themadossier hebben wij alle belangrijke zaken op een rij gezet.

Download

1618.23  kB

Het Lenteakkoord – wat betekent dit voor u als ondernemer?

14.08.2012

Het Lenteakkoord – wat betekent dit voor u als ondernemer?

Op 22 juni jl. heeft de Tweede Kamer het Lenteakkoord behandeld en de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 aangenomen. In dit dossier behandelen wij de belangrijkste maatregelen voor u als ondernemer.

Download

1809.86  kB

Wanneer en hoe een pensioen in eigen beheer?

06.04.2012

Wanneer en hoe een pensioen in eigen beheer?

Als directeur-grootaandeelhouder kunt u bij uw eigen BV pensioen opbouwen. In dit dossier leest u alles wat u moet weten over pensioen in eigen beheer en de eisen die hieraan gesteld worden.

Download

1738.92  kB

De nieuwe schenk- en erfbelasting

26.08.2011

De nieuwe schenk- en erfbelasting

Bij de nieuwe Wet erf- en schenkbelasting die per 1 januari 2010 is ingegaan, zijn de tarieven fors verlaagd. Verder zijn de vrijstellingen voor partners en kinderen verhoogd en ook het schenken of erven van een onderneming is fiscaal gunstiger geworden.

Download

1711.88  kB

Horizontaal toezicht: nieuwe controletechniek fiscus

15.03.2011

Horizontaal toezicht: nieuwe controletechniek fiscus

De Belastingdienst wil de controle van belastingaangiften van ondernemers en zzp’ers anders aanpakken; dit in het kader van ‘horizontaal toezicht’. In dit dossier kunt u alles lezen over de nieuwe werkwijze waarop de Belastingdienst uw onderneming wil gaan controleren.

Download

533.09  kB

Alles over de VAR, voor zzp'ers en hun opdrachtgevers

18.01.2011

Alles over de VAR, voor zzp'ers en hun opdrachtgevers

Voor een werkgever is het vaak lastig om de arbeidskracht goed te laten aansluiten op het werkaanbod. Soms ligt het voor de hand om te kiezen voor een zelfstandige zonder personeel, een zzp’er. Waar moet u dan rekening mee houden en wat komt daar allemaal bij kijken? Dát zetten we voor u op een rij in dit themadossier.

Download

675.09  kB

Belastingwijzigingen 2010 - Deel 2

10.08.2010

Belastingwijzigingen 2010 - Deel 2

In Deel 2 besteden wij aandacht aan de belangrijkste wijzigingen in de loonheffingen en de omzetbelasting. Tevens gaan wij in op de per 1 januari 2010 ingevoerde maatregelen waar u privé mee te maken kunt krijgen. Verder vindt u in dit dossier een apart hoofdstuk over de auto (mobiliteit) en vergroening.

Download

875.37  kB

Belastingwijzigingen 2010 - Deel 1

20.07.2010

Belastingwijzigingen 2010 - Deel 1

In Deel 1 van het themadossier 'Belastingwijzigingen 2010' hebben wij de belangrijkste onderwerpen die u als ondernemer (kunnen) treffen op een rij gezet. Verder vindt u in dit dossier de voor het jaar 2010 geldende belastingtarieven en een duidelijke uitleg van de verschillende heffingskortingen en toeslagen.

Download

873.01  kB

Plaats van dienst in de btw

26.04.2010

Plaats van dienst in de btw

Als u zaken doet in andere EU-landen, heeft u vanaf 1 januari 2010 te maken met nieuwe btw-regels. Zo geldt er een nieuwe regeling om te bepalen in welk EU-land een dienst belast is met btw. Verder is de procedure voor het terugvragen van buitenlandse btw aangepast.

Download

470.98  kB

Fiscale maatregelen kredietcrisis

02.06.2009

Fiscale maatregelen kredietcrisis

Onlangs heeft het kabinet een aantal maatregelen bekendgemaakt om de negatieve gevolgen van de kredietcrisis voor de economie tegen te gaan. Deze maatregelen zijn er in het bijzonder op gericht om meer te investeren in uw onderneming en daardoor ook liquiditeitsvoordelen te generen.

Download

286.10  kB

Belastingwijzigingen 2009 - Deel 3

19.05.2009

Belastingwijzigingen 2009 - Deel 3

Ook in 2009 is er voor de auto op fiscaal gebied weer het een en ander gewijzigd. Verder kunt u in dit themadossier meer lezen over een aantal belangrijke wetsvoorstellen die 'onderweg' zijn, zoals de wetsvoorstellen over personenvennootschappen en over de vereenvoudiging van het BV-recht.

Download

385.14  kB

Belastingwijzigingen 2009 - Deel 2

23.04.2009

Belastingwijzigingen 2009 - Deel 2

In Deel 2 van het themadossier Belastingwijzigingen 2009 vindt u onder andere de voor het jaar 2009 geldende belastingtarieven en een duidelijke uitleg van de verschillende heffingskortingen en toeslagen. Verder wordt dieper ingegaan op de maatregelen ter bevordering van de arbeidsparticipatie van ouderen.

Download

354.17  kB

Belastingwijzigingen 2009 - Deel 1

09.04.2009

Belastingwijzigingen 2009 - Deel 1

Voor u als ondernemer is het uiterst belangrijk om op de hoogte te zijn van de ingevoerde belastingwijzigingen. Daarom hebben wij voor u in Deel 1 van het themadossier 'Belastingwijzigingen 2009' de belangrijkste wetswijzigingen en veranderingen op belastinggebied in 2009 overzichtelijk op een rij gezet.

Download

398.45  kB

Schenken aan kinderen

20.11.2008

Schenken aan kinderen

Door tijdig maatregelen te nemen, kunt u ervoor zorgen dat uw vermogen zo veel mogelijk bij uw kinderen en niet bij de fiscus terechtkomt. Door schenkingen over een aantal jaren uit te smeren, kunt u optimaal profiteren van de vrijstellingen en drukt u de progressie in het successietarief. In dit dossier lichten we deze werkwijze toe en geven we praktische adviezen.

Download

543.66  kB

Zorgverzekering en zorgtoeslag

23.10.2008

Zorgverzekering en zorgtoeslag

Sinds 1 januari 2006 is iedereen die in Nederland woont of werkt, verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. In dit dossier kunt u alles lezen over de berekening en de betaling van de verschuldigde premies en over de zorgtoeslag.

Download

470.65  kB

In onderneming meewerkende partner

28.08.2008

In onderneming meewerkende partner

Als uw echtgenoot of partner meer dan incidenteel meewerkt in uw onderneming, kunt u daar ook fiscaal rekening mee houden. In dit dossier leest u alles over de meewerkaftrek, de arbeidsbeloning en de man-vrouwfirma. Het is een kwestie van rekenen welke beloningsvorm het meest gunstig voor u uitpakt.

Download

518.67  kB

Holdingstructuur; één BV of meer BV's?

21.08.2008

Holdingstructuur; één BV of meer BV's?

Er wordt vaak gezegd: één BV is geen BV. Als eenmaal is gekozen voor de BV-vorm, is een veelgestelde vraag of u het bij één BV kunt houden of dat het beter is om meteen voor een holdingstructuur te kiezen. In dit dossier leest u hoe het opzetten van zo’n holdingstructuur in zijn werk gaat.

Download

590.13  kB

Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting

14.08.2008

Faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting

Als inkomstenbelastingondernemer kunt u profiteren van een aantal mooie belastingaftrekposten, zoals de MKB-winstvrijstelling en de ondernemersaftrek. Verder gelden er speciale regelingen voor de zogenaamde ‘gemengde kosten’, de ondernemerswoning, de werkruimte thuis en kinderopvang. In dit dossier lichten we deze belastingaftrekposten toe en geven we praktische adviezen.

Download

546.22  kB

Auto ondernemer en de btw

26.06.2008

Auto ondernemer en de btw

In de praktijk blijkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de btw-aspecten van de auto van een ondernemer. Wat doet u met de btw die u betaalt bij aanschaf van de auto? Hoe zit het met de btw op de onderhouds- en reparatiekosten? Hoe moet de correctie voor privégebruik worden berekend? In dit dossier vindt u het antwoord op deze vragen.

Download

509.35  kB

Ondernemer en auto

01.03.2008

Ondernemer en auto

Dit dossier gaat over de auto van de ondernemer. Ook in 2008 zijn de fiscale regels voor de auto weer gewijzigd. Hoe zit het als u uw privéauto ook voor zakelijke ritten gebruikt? Hoe betaalt u minder belasting over de auto van de zaak?

Download

673.29  kB

Waar moet u op letten tijdens een belastingcontrole?

01.01.2008

Waar moet u op letten tijdens een belastingcontrole?

Welke gegevens moet u tijdens de belastingcontrole aan de controlerend ambtenaar laten zien? Bent u verplicht om al zijn vragen te beantwoorden? Verder kunt u in dit dossier lezen welke controletechnieken de controleur kan toepassen.

Download

366.95  kB

Btw-verplichtingen

01.01.2008

Btw-verplichtingen

Ieder die een bedrijf of een zelfstandig beroep uitoefent, is ondernemer voor de btw. Dit btw-ondernemerschap brengt nogal wat verplichtingen met zich mee. Waar moet u rekening mee houden?

Download

267.94  kB

Lenen van uw BV

01.01.2008

Lenen van uw BV

Als u geld leent van uw BV, gaat de Belastingdienst er normaal gesproken van uit dat er gewoon sprake is van een overeenkomst van geldlening. Als de lening echter wordt aangegaan onder niet-zakelijke voorwaarden, kunt u trammelant met de fiscus krijgen.

Download

646.78  kB

Verhuren aan uw BV

01.01.2008

Verhuren aan uw BV

Indien u als directeur-grootaandeelhouder een bedrijfspand aan uw eigen BV verhuurt, wordt u daarvoor in privé belast in box 1. U betaalt dan niet alleen maximaal 52% belasting over de huuropbrengsten, maar ook over de verkoopwinst.

Download

570.62  kB

De oprichting van een BV

01.01.2008

De oprichting van een BV

Bij de oprichting van een BV komt heel wat kijken. In dit dossier vindt u antwoord op de volgende vragen: wat moet er in de statuten staan? Wat moet er worden geregeld met betrekking tot de algemene vergadering van aandeelhouders en het bestuur? Hoe gaat een statutenwijziging in zijn werk?

Download

615.78  kB

Belastingwijzigingen 2008; wat moet u weten?

01.01.2008

Belastingwijzigingen 2008; wat moet u weten?

In dit dossier hebben wij alle belastingwijzigingen voor het jaar 2008 op een overzichtelijke wijze voor u op een rij gezet.

Download

969.89  kB

Administratie- en bewaarplicht

01.01.2008

Administratie- en bewaarplicht

Als ondernemer bent u verplicht om een administratie te voeren. Verder bent u verplicht deze administratie een aantal jaren te bewaren. In dit dossier vertellen wij u welke gegevens er in uw administratie moeten zitten en op welke manier u deze het beste kunt bewaren.

Download

283.86  kB

De afsluiting van een belastingcontrole

01.01.2008

De afsluiting van een belastingcontrole

Als de belastingcontrole is afgerond, wordt er een controlerapport opgesteld en vindt er meestal een eindgesprek plaats. Waar moet u dan op letten? Het komt ook wel voor dat de fiscus de administratie verwerpt. Kan dat eigenlijk wel zomaar? In dit dossier vindt u het antwoord op deze vragen.

Download

345.11  kB

Kostenvergoeding voor uw werknemer

01.12.2007

Kostenvergoeding voor uw werknemer

Bij de uitbetaling van een kostenvergoeding aan uw werknemer moet u zich aan een aantal fiscale spelregels houden. In dit dossier gaan wij in op de verschillende vormen van kostenvergoedingen. Verder komt het verschil tussen vergoedingen op declaratiebasis en vaste kostenvergoedingen aan bod.

Download

661.11  kB

Overdracht van de onderneming

01.12.2007

Overdracht van de onderneming

Aan de overdracht van een onderneming zitten juridisch en fiscaal gezien nogal wat haken en ogen. In dit dossier bespreken wij dit als u een eenmanszaak heeft, als u participeert in een firma of maatschap of als u uw onderneming heeft ondergebracht in een BV.

Download

326.60  kB

Einde van de onderneming

01.12.2007

Einde van de onderneming

Naast de juridische en fiscale aspecten die met een bedrijfsbeëindiging samenhangen, zijn er ook een aantal praktische zaken die geregeld moeten worden. Het is noodzakelijk om daar al geruime tijd vóór de bedrijfsbeëindiging rekening mee te houden. In dit dossier vindt u een stappenplan.

Download

263.91  kB

Wat bij overlijden van een ondernemer?

01.12.2007

Wat bij overlijden van een ondernemer?

Als een ondernemer overlijdt, moet er een hoop geregeld worden. Uiteraard is van belang of hij in een testament iets heeft geregeld over de voortzetting van de onderneming. Wat kan er in een testament geregeld worden omtrent de bedrijfsopvolging? En wat als er geen testament is?

Download

308.45  kB

Geactualiseerd op: 30.09.2020
Doorzoek belasting-adviezen.nl

Meer van Indicator

Indicator